Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2018

12:22
2335 1f26
12:21
1434 955f 500
Reposted fromzciach zciach viamysweetheartt mysweetheartt
12:21
To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
— "Naucz się żyć"
Reposted fromavooid avooid viamysweetheartt mysweetheartt
12:21
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairbjarbirb irbjarbirb

July 09 2018

09:43
8324 afa2
Reposted fromkarahippie karahippie vianawrocka nawrocka
08:56
08:55
4877 6606
Reposted frommrcake47 mrcake47 vianawrocka nawrocka
08:55
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'.
— Andy Warhol
Reposted fromolakocie olakocie vianawrocka nawrocka
08:54
Musimy dbać o tych, którzy są dla nas ważni i mają dobre serce. To powinna być jedna z życiowych zasad i niech diabeł kopnie w dupę tego, kto jej nie przestrzega.
— Jón Kalman Stefánsson
Reposted frompieprzycto pieprzycto vianawrocka nawrocka

June 11 2018

19:53
3861 5a5e 500

Reposted fromyourtitle yourtitle viatulipanowa tulipanowa
19:53
Trzeba emocje wyrażać. W dzieciństwie uczą nas, że jak się złościsz, to jesteś zły. A to przecież bzdura.
— Joanna Kulig
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatulipanowa tulipanowa
19:53
Przeraża mnie to, jak bardzo można się co do kogoś pomylić.
— salute.soup.
Reposted fromSalute Salute viatulipanowa tulipanowa
19:50
9718 e711
Reposted fromsunlight sunlight viairbjarbirb irbjarbirb
19:44
Nikt nie ma obowiązku być wielkim człowiekiem. To już bardzo ładnie, gdy się jest człowiekiem.
— Albert Camus
Reposted fromczesciczolem czesciczolem viagregorczykm gregorczykm
19:43
8887 9c92
Reposted fromnutt nutt viatoniewszystko toniewszystko
19:42
Reposted fromHmZ HmZ vialiveattherainbow liveattherainbow
19:30
19:30
9521 e00d 500
Reposted frompamietaj pamietaj viavstane vstane

May 31 2018

16:53
3860 526e 500
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
16:52
3498 dfcb 500
Reposted frommalinove malinove viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl