Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2019

20:17
8110 139e
Reposted fromdoedeer doedeer viapengin pengin
20:10
4556 fa7f 500
Reposted fromnutt nutt viawelcometowonderland welcometowonderland
20:09
Jest, jak jest. Tak ma być. Tak wyszło. Chciałem, by było inaczej. Można sobie chcieć.  Chcieć zawsze można. Nikt tego nie zabrania.  Nikt za to nie płaci.
— Żulczyk / jak zwykle w punkt.

August 20 2019

20:02
Ja się dużo złoszczę. Jestem zmęczona sobą, która się złości. To kosztuje mnie zbyt dużo emocji, na które już jestem za dorosła.
— Agnieszka Krukówna
19:57
Co jest dziś dla Ciebie bardziej doskwierające: ciężar tej jednej relacji, która wciąż znaczy zbyt wiele, czy lekkość wszystkich pozostałych, które mogłyby znaczyć choć odrobinę więcej?
— Leszek Legut
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamononok mononok
19:47
6911 fa02 500
Reposted fromsunlight sunlight vianiskowo niskowo
19:46
Jest taki moment, w którym zaczynasz widzieć trochę inne rzeczy, trochę więcej.
— Jakub Żulczyk "Radio Armageddon"
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viaselsey selsey
19:46
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.
19:25
3746 44ea 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viaBirdofParadise BirdofParadise
19:24
Mów wszystko szczerze. Tak jest najlepiej. Nawet jeżeli ludzie się nawzajem poranią, albo, jak tym razem, ktoś się zdenerwuje, na dłuższą metę, tak jest najlepiej.
— Haruki Marakami "Norwegian Wood"
Reposted fromJestemTylkoMoja JestemTylkoMoja viaTewi Tewi

August 11 2019

21:17
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
Reposted fromislandinthesun islandinthesun viapoolun poolun
21:14
Nasza głowa potrafi wyprodukować znacznie więcej piekła niż najgorsza rzeczywistość.
— Jacek Santorski
Reposted fromfindmyway findmyway viarattyness rattyness
21:11
21:04
4675 b0a8 500
Reposted fromzie zie viainsanedreamer insanedreamer
21:01
8056 8f87 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viamefir mefir
21:00
21:00
5575 1b6a 500
Reposted fromnutt nutt viamysweetheartt mysweetheartt
20:59
4121 b819
Reposted frombrumous brumous viainsanedreamer insanedreamer
20:59
7420 4b4e 500

July 16 2018

12:25
1006 5784 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl