Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 25 2017

00:00
3232 e7ca
Reposted fromwanderlustgirl wanderlustgirl viamayamar mayamar

November 24 2017

23:59
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna viamayamar mayamar
23:59
Każdy człowiek zostawia odciski palców w życiu tych, z którymi się zetknął.
— lookafteryou.soup.io
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viamayamar mayamar
23:59
Nie wiem, czy kiedykolwiek tak się czułeś. Jakbyś chciał przespać tysiąc lat. Albo po prostu przestać istnieć. Albo nie mieć świadomości, że istniejesz.
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viapsycha psycha
23:59
2198 eeb4 500
Reposted from777727772 777727772 viavouk vouk
23:59
23:56
Kiedy wiesz, co naprawdę lubisz, trochę bardziej wiesz, kim jesteś.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaZoonk11 Zoonk11
23:45
8658 1dbc
Reposted fromdivi divi vianiiks niiks
23:42
8009 5db4
Reposted fromJamalus Jamalus viajointskurwysyn jointskurwysyn
23:41
4594 a970
23:41
Reposted fromshakeme shakeme viajointskurwysyn jointskurwysyn
23:37
3257 639c 500
Reposted fromTeardrops Teardrops viamysweetheartt mysweetheartt

November 16 2017

23:08
Ale przecież burzliwe związki są najpiękniejsze! Nie mógłbym wytrzymać w związku, w którym jest nudno. Siła wkurwienia jest najlepszą miarą miłości. Liczy się tylko, żeby nie rezygnować.
— Robert Więckiewicz
Reposted frommissbrodka missbrodka viafckit fckit
23:07
- Znowu się pan kłóci?
- Z panią zawsze. Nie znam osoby, która by się ładniej oburzała.
— Prus.
Reposted fromrol rol viaMartwa13 Martwa13
23:06
chciała, mogła, zaniemogła.
23:01
23:00
8494 2c55 500
Stranger
23:00
22:58
Jakże dziwne formy może przybierać szaleństwo ludzi zdrowych.
22:55
2770 4faa 500
Reposted frombruxa bruxa viaviva-salvadore viva-salvadore
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl